น้ำพองศึกษามินิมาราธอน 2020

หมายเลขประจำตัวประชาชน  

ระบบสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้สิ้นสุดลงแล้ว
หากท่านมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
#ติดต่อครูผู้ประสานงาน แต่ผู้ที่สมัครแล้วสามารถแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลการสมัครของท่านได้อยู่


โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · My Website