น้ำพองศึกษามินิมาราธอน 2020

จำนวนผู้สมัคร ประเภทVIP Fun Run / Mini Marathon 83  คน

หมายเลขBIB
ชื่อ-สกุล
ประเภท
ขนาดเสื้อ
หลักฐานการชำระเงิน
สถานะ
VIP 060 นางสุภาพร อ้วนสาเล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 041 นางไขศรีวิไล ยอดเสนีย์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 039 นางมะลิ ยอดเสนีย์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 054 ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 009 นางสาววิภา หาทอน VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 007 นายแสนพล คำพา VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว รอการชำระ ไม่สำเร็จ
VIP 017 นางสุธรรมมา ชาปู่ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 024 นายสุภาพ พรทนากุล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 075 นางพิทยา เวทย์วีระพงศ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 034 นายวิสาคร เศษรักษา VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 063 นายวุฒิชัย วัณณกุล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 015 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 030 นายโสภี จุมพล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 059 นางสวนสนุก จุมพล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 065 นายสุชาติ แม้นดินแดง VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 072 นางรุจิรา ยศวงษ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 058 นายจำเริญ ยศวงษ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 031 นายสมเพชร สุพรมพิทักษ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 037 ว่าที่ ร.ต.ศิริชัย จันพุ่ม VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 082 เด็กชายอภิรักษ์ เมืองศรี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท S ขนาดรอบอก 36 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 008 นายถวิล ศรีโปฎก VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 004 นางพัฒนาพร ศรีโปฎก VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท S ขนาดรอบอก 36 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 032 นางอารยา จันทวน VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 033 น.อ.สุนทร จันทวน VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 048 นางไสว​ ภักดิ์ศรีแพง VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 012 นางปราณี ปิติสุวรรณรัตน์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 078 นางสาวขวัญตา จรัสแผ้ว VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 4XL ขนาดรอบอก 48 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 026 นายศตวรรษ ลีซ้าย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 005 นางสาววนาวรรณ์ กล้าหาญ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท S ขนาดรอบอก 36 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 073 นางรัชฎา รอดปั้น VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 050 นางนันทนา จรัสแผ้ว VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 016 นางณัฐกมล กัสมะนันท์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 066 นางสายหยุด กล้าหาญ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 061 นายน้ำเพชร กล้าหาญ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 070 นายสนอง แสงสุรินทร์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 062 นายสุกิจ นิลผาย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 001 นางพันธิมา ยอดประทุม VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท SS ขนาดรอบอก 34 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 042 ร้อยโทสุพชัย วงษ์คุย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 057 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว ไม่ถูกต้อง ไม่สำเร็จ
VIP 022 นายรวีสิน แวงโสธรณ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว ไม่ถูกต้อง ไม่สำเร็จ
VIP 013 นางอลิษา แวงโสธรณ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว ไม่ถูกต้อง ไม่สำเร็จ
VIP 071 นายปัญญา ตันติยาสวัสดิกุล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 049 นายสุภชัย แก้ววังชัย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 076 นางพิศมัย แก้ววังชัย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 028 นายชัยวิชิต โพธิ์สูง VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 077 นางมุฑิตา ใจเทียง VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 038 นายอรรถพงษ์ คงสุวรรณ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 064 นางจรรยา แสวงธรรม VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 051 นายสุนทร กองเพชร VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 035 นายทศพล บรรยง VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 029 นางนภารัตน์ จันทร์ไพรินทร์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 040 นางสาวชนนพร แก้วจันทร์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 080 นายสุวิทย์ กูดอั้ว VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 4XL ขนาดรอบอก 48 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 003 นางสาวนิตยา อุดมผล VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท S ขนาดรอบอก 36 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 079 นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 4XL ขนาดรอบอก 48 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 019 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 021 นางสายฝน​ เกษมสุข VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 069 นายวิชาญ รัฐธนะวิทย์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 068 นางสลักจิตร์ วงษ์ลา VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 074 นายคมกฤษ บุษราคัม VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 3XL ขนาดรอบอก 46 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 036 นางฐิติกัญญ์ โภคาภานิชย์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 083 นายธีเดช อุตตรนคร VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 011 นางไพฑูรย์ วงษ์ใหญ่ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว รอการชำระ ไม่สำเร็จ
VIP 006 นางพิศมัย ทินเต VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท S ขนาดรอบอก 36 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 047 นางจิราภรณ์ ชาดี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 045 นางจริยา ปัญญามี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 046 นายเรืองรัตน์ ปัญญามี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 052 ร.ต.ท.สถิตย์ ดวงหัสดี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 067 นายSomsak kaenarong VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 010 นายวิเชียร กลุ่มจอหอ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 020 นายสุพงษ์ พละศักดิ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 081 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท 4XL ขนาดรอบอก 48 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 056 นายจีรทิปต์ องคะเรืองพงศ์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 027 นางเอกมล ประคองทรัพย์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินออนไลน์ สำเร็จ
VIP 014 นางสาวฉัทธณา ทรนงค์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 044 นายรณชัย ทรนงค์ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 055 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 018 นายนรินทร์ ทรงอาจ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท M ขนาดรอบอก 38 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 053 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XXL ขนาดรอบอก 44 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 002 นางสุจิตรา เปศรี VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท S ขนาดรอบอก 36 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 023 นายสมศักดิ์ พลาชีวะ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 025 นางศุภมาศย์ ประจวบมอญ VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท L ขนาดรอบอก 40 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
VIP 043 นายวรชัย นามเดช VIP Fun Run / Mini Marathon 1,000 บาท XL ขนาดรอบอก 42 นิ้ว จ่ายเงินสด สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครจะทำการอัพเดทข้อมูลการสมัครของท่าน หลังจากท่านสมัครประมาณ2 วัน โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครของท่าน

โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · My Website